Energetic SoundTouch

Laat je energie weer stromen

Een op maat gemaakte behandeling:

Energetic SoundTouch is een therapie waarbij klank en trilling werken op lichaam en geest. Deze behandeling werkt ontspannend, is diepgaand en stimuleert verschillende lagen van het lichaam en de geest.

Het werkt in op je gevoelens, je fysieke en energetische lichaam. Je krijgt een totaal therapeutisch effect wanneer er met energie gewerkt wordt door middel van klank en trilling in de aura, op de chakra's, op de meridianen en de reflexpunten.


Er wordt gebruik gemaakt van Tibetaanse klankschalen, kristallen klankschalen en stemvorken. Tijdens een Energetic Soundtouch behandeling kan er gebruik gemaakt worden van technieken zoals BSR (Body Stress Release), BDR (Body Drum Relax, ERT (Energetic Release Technique) om iets te kunnen bewerkstelligen wat zich dieper in het lichaam bevindt. 

Ik werk in deze sessies met een intakeformulier zodat ik een beter zicht krijg op mijn cliënten om een gerichte behandeling te kunnen geven die nodig is op dat moment.  Verdere behandelingen worden besproken na de eerste sessie.


Behandelingen die tot Energetic SoundTouch (EST) behoren:

Chakrabehandeling

Chakra's zijn energiecentra in je lichaam die je energie verdelen, ze zorgen voor energievoorziening van de betreffende gedeeltes in je lichaam en betreffende functies op geestelijk en lichamelijk niveau. Ons lichaam heeft 7 hoofdchakra's. Het is een energiesysteem en net als gevoelens en gedachten niet tastbaar, desondanks zijn deze centra van bio-energetische activiteit heel krachtig. Een chakra wordt vergeleken met een wiel, de energie in elk chakra draait namelijk rond. De energie ervan wordt vertaald naar het fysieke (je lichaam) en is van invloed op een specifiek levensgebied vb hart, je vitaliteit, je (wils)kracht, of je communicatieve vaardigheden.

Als er een disbalans is in een energetisch, lichamelijk, psychisch of spiritueel deel dan is er sprake van een ziekte of probleem.

Elk chakra is gekoppeld aan een betekenis, aan bepaalde organen en hormoonklieren in je lichaam en heeft zijn essentie.

Bij een chakrabehandeling worden de chakra's getest aan de hand van ERT, een biotensor of een pendel en wordt er een vragenlijst betreft de chakra's overlopen. De chakra's worden behandelt met klankschalen, stemvorken en/of een kristallen klankschaal. 

Meridiaanbehandeling

Meridianen kunnen worden gezien als kanalen die ervoor zorgen dat de levensenergie op de juiste manier door het lichaam wordt rondgestuurd. Door middel van deze kanalen worden twaalf belangrijke organen verbonden met alle andere zintuiglijke, emotionele en fysiologische aspecten van het lichaam.

De meridianen zitten zowel links als rechts en bevatten zo ruim 300 acupunctuurpunten.

Bij een meridiaanbehandeling worden de meridianen getest om meer grip te krijgen op de gezondheid van de cliënt. De meridianen houden niet alleen verband met een primair orgaan en energiesysteem, maar ook met spieren. De meridianen worden getest via alarmpunten, dit zijn de acupunctuurpunten. Door deze test te doen komen we te weten of de energieën van een meridiaan overbelast, ontoereikend, verstoord of vertraagd zijn.

Als er teveel energie door een meridiaan stroomt, gaat het alarm af en wordt de energiestroom onderbroken en vindt er zich een verstoring van energiestroom plaats. Als dergelijke verstoring chronisch wordt, is dit een voorbode voor een eventuele ziekte.

Bij een meridiaanbehandeling wordt gebruik gemaakt van stemvorken die betrekking hebben op de betreffende meridiaan. Ook wel eens gevolgd door een klankschaal indien zich dit aandient.

Fonoforese/stemvorkbehandeling

is een behandeling met geluidstrillingen d.m.v. verschillende stemvorken. Omdat de mens zelf tot in het kleinste deeltje trilling is hebben deze effect op het gehele lichaam. De geluiden en trillingen van de stemvorken zorgen ervoor dat je dichter bij jezelf komt te staan omdat ze het lichaam eraan herinneren wat de oorspronkelijke stroming is.

Een deel van de stemvorken die gebruikt worden, sluiten aan bij de trillingen van de zeven hoofdchakra's (energiecentra) van ons lichaam. Een aantal andere stemvorken is gerelateerd aan de planeten die in onze horoscoop een rol spelen.

De stemvorken werken ieder op een ander gebied in het lichaam en hebben invloed op een psychisch en emotioneel aspect. Iedere stemvork heeft een ander effect: stimulerend en activerend, of juist kalmerend en harmoniserend.

Het is mogelijk om een stemvorkbehandeling gericht te ontvangen:

- Op ontspanning en op het harmoniseren van de chakra's: je voelt je beter in balans. De chakra stemvorken zijn gestemd in de frequenties die bij de belangrijkste chakra´s horen en brengen zo het lichaam weer in evenwicht.

- Op de meridianen.

Technieken i.c.m. EST

BSR (Body Stress Release)
is een methode waarbij er afwisselend wordt getrommeld op de linker- en rechterkant van het lichaam. Je hersenhelften worden bilateraal gestimuleerd. Dit wil zeggen dat er heel veel zenuwprikkels over en weer gaan tussen beide hersenhelften waardoor je diep ontspannen raakt. Er ontstaat een verruimd bewustzijn, je komt beter in contact met jouw gevoel en intuïtie en je creativiteit wordt geprikkeld.
Release betekent loslaten, bevrijden, vrijlaten, vrijgeven, ontspannen, afstand doen van iets.
De effecten van BSR
- Meer zelfvertrouwen
- Negatieve gedachten en gevoelens worden omgevormd in positieve
- Je raakt meer ontspannen
- Stress loslaten
- Ontdekken wat je competenties zijn
- Je voelt je krachtiger
- Verwerken van emoties
- Meer of beter in contact komen met je gevoel
- Je weet beter wat je wilt


ERT (Energetic Release Technique)
is een energetische behandeling waarbij op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau aan een klacht of thema wordt gewerkt. Het is een bewustzijnsmethode die letterlijk en figuurlijk alles in beweging brengt. Het is dé methode om je snel weer gezond en gelukkig te voelen. Er worden optimale en blijvende resultaten bereikt. Een methode die zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.