Reiki bij dieren

Dieren en hun gevoelens

Dieren hebben wel degelijk gevoelens en de beter sociaal ontwikkelde dieren zoals katten en honden hebben complexe gedachten en emoties.  Als een dier ergens last van heeft, hetzij emotioneel, hetzij geestelijk, gaat het zich misdragen of kan het ziek worden.  In wezen zegt het dat er iets mis is.  Dan wordt het dier doodmoe en depressief, en kan zijn uitgeputte immuunsysteem tot gezondheidsproblemen leiden doordat zijn energieveld uit balans raakt.  De problemen kunnen langdurig (chronisch) of kortdurend (acuut) zijn, maar alle kunnen ze het energieveld aantasten en voor langere tijd een kettingreactie veroorzaken.  Afhankelijk hoe het dier hiermee omgaat kunnen verdere gebeurtenissen hierdoor worden beïnvloed.  Dit zijn allemaal redenen waarom huisdieren healing nodig hebben.  Dieren reageren ook goed op muziektherapie, vandaar ik ook werk met mijn klankschalen en stemvorken op dieren en bij grote dieren kan de sjamanendrum ook een onderdeel zijn van de healing.

De heilzame werking van Reiki bij dieren

*Is veilig voor elke aandoening en heeft geen schadelijke bijwerkingen

*Is een natuurlijke therapie die niet alleen op het fysieke lichaam, maar ook op geestelijk en emotioneel niveau werkt

*Werkt met de eigen innerlijke hulpmiddelen van het dier om een evenwicht te bereiken

*Stimuleert herstel van alle cellen en weefsels waar mogelijk

*Helpt ter verlichting van pijn

*Kan zowel kalmerend als stimulerend werken

*Kan een groter gevoel van welzijn en van innerlijke rust geven

*Helpt andere therapieën werkzamer te zijn

Belangrijk bij een behandeling

Het is belangrijk om het dier in zijn eigen vertrouwde omgeving te behandelen en dit indien de mogelijkheid hiertoe is.  De behandeling zal hierdoor een optimaal effect hebben omdat het dier zich doorgaans daar het meest op zijn gemak voelt.  Belangrijk is de behandeling gepland wordt op een rustig moment.  Het dier zal in een onrustige omgeving moeilijk tot ontspanning kunnen komen en dit is van belang voor een goed resultaat.  

De lichamen van dieren hebben, net zoals het onze, het vermogen om zichzelf te genezen, maar vaak werkt dit niet goed.  Ook de emotionele kant van het dier speelt hierin een grote rol.  

Elk diersoort heeft zijn eigen behoeftes, karakter en gedrag, die alle gevormd zijn door duizenden jaren van evolutie.  Wat voor een dier aanvaardbaar, zelf instinctief gedrag is, kan in onze ogen onaanvaardbaar zijn en aanleiding tot veel misverstanden geven.  Er zijn wezenlijke verschillen tussen mens en dier en veel problemen ontstaan doordat daar geen rekening mee gehouden wordt.  Dieren kunnen net als wij lichamelijke problemen hebben en hun door de mensen gecreëerde leefstijl kan veel problemen oproepen, ook emotionele.  Ze zijn erg gevoelig voor de stemmingen van mensen en voor de sfeer in de huiselijke omgeving.  Deze onoverzichtelijke brij van energieën kan ze flink in de war maken en zal hun emotionele en geestelijke welzijn beïnvloeden.  

Voor dieren geldt evenals voor mensen dat hun problemen een emotionele oorzaak hebben, al is het maar gedeeltelijk.  Dieren tonen hun emoties heel openlijk en het is voor de mensen vaak moeilijk om die goed te interpreteren en ze in goede banen te leiden.  

Elk dier heeft een gevoelstoestand en -energie die gezond of ongezond kan zijn.  Net als mensen hebben zij een psychologische kant, kunnen geestelijk ziek zijn en om verschillende redenen afwijkend gedrag vertonen, bijv. door overbevolking, te weinig stimulans, verveling, te weinig lichaamsbeweging of een klein territorium.  

Hoe werkt een Reikibehandeling bij dieren?

Door afstemming en handoplegging van de healer/gever wordt een impuls aan het lichaam gegeven van het dier/de ontvanger om zichzelf te regelen en alle lichamelijke, geestelijke, emotionele en natuurlijk spirituele stoornissen weg te nemen.   Het zelfherstellend vermogen wordt in werking gezet.  Het dier geeft zelf aan hoe lang een behandeling plaats kan vinden.  Het lichaam laat toe wat op dat moment nodig is om healing te laten plaatsvinden.  De healer is hierin enkel een kanaal om de energie door te geven.  

Hoeveel behandelingen er nodig zijn is afhankelijk van de situatie van het dier.  Vaak zijn 3 tot 4 behandelingen voldoende.  Bij pijnklachten of een chronische ziekte is er onderhoud nodig en is verschillend per dier.  Daarnaast kunnen we bekijken hoe vaak de behandelingen vervolgd kunnen worden naargelang jouw eigen keuze voor jouw dier.