Stervensbegeleiding

Een proces van loslaten

Het verliezen van een dierbare is moeilijk, zowel voor diegene die overgaat als de naaste betrokkenen.

In de laatste fase van het leven kan iemand het moeilijk hebben om het leven los te laten. Het is hierin mijn taak om mensen op deze weg te begeleiden waardoor deze belangrijke gebeurtenis veel 'lichter' wordt, meer begrip krijgt en veel bewuster wordt geleefd. Door gebruik te maken van klanken wordt er contact gemaakt met wat er in het hart speelt.

Ook kinderen kunnen we niet beschermen tegen pijn en verdriet en daarom worden zij ook mee bij het proces betrokken. Zowel de stervende als de naasten worden in het proces begeleid.

Stervensbegeleiding met klank

Klanken kunnen ons diep raken, vreugde schenken, troosten, herinneringen oproepen of verstillen.

Door een samenspel van klank, trilling en stiltes wordt het onvermijdelijke proces van loslaten begeleidt. Emoties kunnen hierdoor worden losgelaten en er komt een gevoel van rust en acceptatie.

Er worden klankschalen rondom, en bij mogelijkheid en toelating, op het lichaam geplaatst waardoor diegene die heen gaat ontspanning, berusting en ruimte ervaart. Sterven hoeft geen worsteling (meer) te zijn, de persoon kan het overlijden aanvaarden en het heengaan accepteren. Het stervensproces wordt zacht en respectvol ondersteund waardoor de stervende in vrede en vrijheid kan overgaan.

Er wordt rekening gehouden met de behoeften en wensen van de stervende en de naasten.